Aileen Red Hurricane

Otec: Qvenn z Krupičkova mlýna
Matka: Arlett Iluze
RTG: DKK 1/1 DLK 0/0
DNA:
Zkoušky:
Výstavy: Velmi dobrá 1.
Bonitace:
Majitel: Milan Brynda