Werra Daxis
Ammy z Krupičkova mlýna Arlett Iluze Caroll z Krupičkova mlýna Chi Chi z Leutschau Nela z Ladvelu Arlett Iluze
Ira z Labských strání Chi Chi z Leutschau Fridela Valašský rytíř Kara z Prackovického chovu Chi Chi z Leutschau Nela z Ladvelu
Arlett Iluze Hina z Trojmezí Penny Štýrský dvůr Ika Walensdorf Greis z Kmene Čeroký Ebby Clark
Jasmína Stříbrné doly Arina od Žabakoru Arlett Iluze Artemis Mariwe Fany Da-Kr Rata Schreidon