Začátky

Se štěňátkem je možné formou hry začít cvičit prakticky okamžitě po odběru. Určitě není vhodné sledovat přesnost cviků, ale ochotu a radost zvířete k jejich vykonávání. S tím souvisí i adekvátní forma odměn. Bohatě postačí nalámané piškoty (nemusí být striktně psí, klidně klasické), nakrájený salám či jiné pamlsky. Naučte se a nestyďte se štěňátko pořádně odměnit i hlasovým projevem vaší radosti.
Jakmile vás pustí na cvičák (tzv. po očkování vztekliny), určitě tuto možnost využijte. Na většině cvičáků vám s výcvikem dle vašich požadavků rádi pomohou. Do té doby můžete pracovat se štěňátkem sami. V případě, že vás štěňátko při výcviku kouše do rukou, využijte nějaké přiléhavé rukavice, které kousání trochu zmírní.

Stopování

Jednoduše si vyznačte čtverec 1m X 1m a celý ho pošlapte, pěkně stopu po stopě. Ze čtverce nezapomeňte vystoupit stejnou cestou jakou jste do něj vstoupili, jinak by jste štěňátko zmátli. Do vyznačeného čtverce poházejte pamlsky a následně štěňátko do čtverce uveďte na vodítku a ukažte mu na zem s tichým povelem Hledej, Hledej stopičku. Pokud štěňátko ochotně hledá, můžete mu pamlsky do čtverce přihazovat, vždy tak aby je nevidělo na dané místo dopadnout. Štěňátko je vhodné nechat ve čtverci pracovat maximálně 5 minut. Samozřejmě je nutné přivést štěně do čtverce nenakrmené, tzv. nahradit mu např. jednu dávku jídla hledáním.

Poslušnost

Ze začátku je nejdůležitější vštípit štěňátku jeho jméno, tak aby po oslovení vědělo že má sledovat jen vás.

Ke mně

Důležitým cvikem číslo jedna je poté přivolání. Nejjednodušší způsob je štěňátku utíkat po zahradě a s povelem Ke mně ho na pamlsek lákat k sobě. Nehledíme na žádné přesnosti a odměníme štěňátko okamžitě, co k vám doběhne.

Sedni

Klekněte si ke štěňátku a pohybem ruky s pamlskem a povelem ho nasměrujte do požadované polohy. Nejdříve začněte ze stoje, poté můžete zkusit i z lehu. Po vykonání cviku štěňátko okamžitě odměňte jak pamlskem, tak hlasem.

Lehni

Stejný princip jako u předchozího cviku, pouze se změnou povelu. Opět můžete zkusit nejprve ze sedu, poté i ze stoje.

Štěkání

Je dobré využít toho, že štěňátko zkoumá nové prostředí a někdy se i něčeho nového lekne a štěkne na to. V případě, že tohle vidíte, vyzývejte štěně, aby na věc štěkalo (tzv. hecujte ho proti té věci) s povelem štěkej. Jakmile štěkne, opět ho odměňte. Když už štěká na věc spolehlivě, věc zkuste schovat a na stejném místě zkuste povel.
Ideální věci na štěkání jsou například hrábě, sekačka, pneumatika, apod.

Obrana

Jednoduše začněte s přetahováním se například o staré triko či hadr. Vždy dávejte pozor na chrup štěňátka. Je potřeba vše zlehka. Pár vteřin se přetahujte a pak štěňátku hadr nechte. To musí vždy vyhrát, aby si „ulovilo kořist“ a další hra ho i nadále bavila.